bıcıl

is.
1. 蹄腕骨
2. 羊拐子游戏

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bıcıl — is., hlk. 1) Aşık kemiğinin altında bulunan küçük bir kemik 2) Bu kemikle oynanan bir oyun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Bilderdykia cilinodis (Michx.) Greene var. laevigata (Fernald) C.F. Reed — Symbol POCI Synonym Symbol BICIL Botanical Family Polygonaceae …   Scientific plant list

  • biçinti — (İmişli) paltar biçilərkən artıq qalan xırda parçalar. – Paltar kəsərdilər, biçintini verərdilər qızzara, gəlin gəlin oynamağa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • güləh — (Culfa) ikinci və üçüncü dəfə biçilən, çalınan yonca …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • peşxotduğ — keçmək: (Salyan) müvəqqəti iqtisadi çətinlik keçirmək (yazda köhnə taxılın qurtaran, yeni taxılın biçilən vaxtında). – Yazza peşxotduğ keçir; – Qurı qutarıb, yaş da yetişm:b, indi peşxotduğ keçir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vərrəməx’ — (Zəngilan) biçiləcək müəyyən bir sahəni əvvəlcədən nişanlamaq. – Mən də çə:n vərrəmişəm, gedif biçəjəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • biçənək — is. Biçiləcək yer, otlaq, çəmənlik. Nəbi biçənəyin içində oturub, atını otarırdı. «Qaçaq Nəbi». Taxıl zəmiləri arasındakı biçənəklər yenicə toxunmuş əlvan xalılar kimi yerə sərilmişdi. M. Hüs.. Daşlıq yolun kənarında ot ələf elə ucalmışdı ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daraq — is. 1. Saçı darayıb düzəltmək üçün dişli alət. Narındişli daraq. Başını daraqla daramaq. – Siyah zülfü daraq ilə dara, gör. Qur.. Daraq çəkmək – daramaq. Müşkünazın qoyun qoltuğuna sərinlik dolduqca, külək saçlarına daraq çəkdikcə ürəyi dincəlir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.